Organizátor

Vodácky klub DUNAJČÍK Bratislava

Kontakt

Vodácky klub DUNAJČÍK, Klokočova 5, 851 05 Bratislava
riaditeľ pretekov: Milan Kmiť, tel:+421902470467, e-mail: milan.kmit@gmail.com
e-mail: dm@dunajcik.sk
web: www.dunmar.kanoe.sk