Organizátor

Vodácky klub DUNAJČÍK Bratislava

Kontakt

Vodácky klub DUNAJČÍK, Klokočova 5, 851 05 Bratislava
riaditeľ pretekov: Martin Mišík, tel: 0915 713 080, e-mail: m.misik@dhi.sk
e-mail: dm@dunajcik.sk
web: www.dunmar.kanoe.sk