COVID DUNMAR 2021 – INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

V záujme zdravia účastníkov a organizátorov, bude 33. ročník Dunajského vodáckeho maratónu 2021 prebiehať formou individuálnej jazdy na obľúbenej trati (Dobrohošť – Gabčíkovo) s vlastným GPS a časovým záznamom, počas víkendu 11. – 12. septembra 2021.

Preteky sa v tradičnom formáte neuskutočnia, ale budú nahradené individuálnou formou, bez platenia štartovného a s minimalizovaním osobného kontaktu.

Dátum a čas

Dátum a čas: Trať je otvorená od soboty 11. septembra 10:00 do nedele 12. septembra 16:00. GPX záznam mimo tohto času nebude akceptovaný.

Trať

Trať: staré koryto Dunaja, Dobrohošť – Gabčíkovo, 22 km dolu prúdom, tečúca voda bez prekážok

Štart: Dobrohošť, betónová rampa, pontón na nastúpenie, línia od poprúdnej hrany pontónuCieľ: Gabčíkovo – prístav kompy (pozor zmena oproti predchádzajúcim ročníkom), rampa kompy. Do priestoru cieľa, pri kompe, je dobrý prístup autom a parkovanie.
Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia a podmienky účasti: Odporučené sú plávacie vesty a zabezpečenie lodí proti potopeniu. Na trati nebude záchranná služba. Zúčastniť sa môžu iba posádky, ktoré sú spôsobilé, zdravotne, fyzicky a technicky, absolvovať trať samostatne a bezpečne. Zúčastniť sa môžu iba osoby ktoré vedia plávať. Vzhľadom na prírodné podmienky a prístup k vode, nie je možné trať predčasne opustiť. Dodržiavajte aj všeobecne platné opatrenia proti šíreniu CORONA vírusu. Každý účastník absolvuje trať na vlastné nebezpečenstvo, účastníci mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť v sprievode rodiča, alebo v sprievode zodpovednej dospelej osoby zastupujúcej športový klub. Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani ním spôsobené.

Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť v prípade extrémne nepriaznivého počasia, nepriaznivých hydrologických podmienok, alebo ohrozenia zdravia a života účastníkov.

Štartovné

Štartovné: ŠTARTOVNÉ SA V ROČNÍKU 2021 NEPLATÍ

Prihlásenie do súťaže

Prihlásenie do súťaže a zasielanie GPS záznamu: Pretekári sa do akcie hlásia PO ABSOLVOVANÍ TRATE a následne o svojej účasti a o svojom výkone pošlú e-mailom záznam organizátorom. Záznam o absolvovaní trate je možné poslať do pondelka 13. septembra do 20:00. Jeden pretekár môže absolvovať trať aj viac krát, v rôznych posádkach, či na rôznych lodiach.

Formát zaslania záznamu je uvedený v dolnej časti informácií.

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie poradia pretekov: Preteky budú vyhodnotené na základe individuálneho záznamu o absolvovaní trate. Výsledky budú zverejnené na web stránke pretekov do 16. septembra do 22:00. Priebežné výsledky nebudú zverejňované.

Víťazi 5 najpočetnejšie obsadených kategórií budú ocenení pamätnými trofejami a získajú bezplatné štartovné pre Dunajský vodácky maratón 2022. Ceny budú zasielané poštou, prípadne osobne na základe dohovoru. Finančné prémie sa nebudú udeľovať.

GPS

Ešte nemáte vhodnú aplikáciu športového trackera pre .GPX záznam? Pre váš smartfón si môžete z Obchodu Play stiahnuť bezplatne napríklad aplikáciu STRAVA, alebo Locus Map.

Doprava

Doprava: Dopravu na štart a z cieľa si zabezpečujú účastníci individuálne.

Kategórie

Kategórie: Preteky sú otvorené pre nasledujúce lodné kategórie a vekové skupiny

Číslo jazdy (vyberte zo zoznamu) / Race number (select from the list):

 • 1: rýchlostná kanoistika - K2 rodič-dieťa (15+) /canoe racing - K2 parent-child (15+)
 • 2: rýchlostná kanoistika - K2 Kadeti (chlapci 15 – 16 rokov) /canoe racing - K2 Cadet boys (15 – 16 years old)
 • 3: rýchlostná kanoistika - C2 Kadeti (chlapci 15 – 16 rokov) /canoe racing - C2 Cadet boys (15 – 16 years old)
 • 4: rýchlostná kanoistika - K2 Kadetky (dievčatá 15 – 16 rokov) /canoe racing - K2 Cadet girls (15 – 16 years old)
 • 5: rýchlostná kanoistika - K1 Juniori (chlapci 17 – 18 rokov) /canoe racing - K1 Junior men (17 – 18 years old)
 • 6: rýchlostná kanoistika - C1 Juniori (chlapci 17 – 18 rokov) /canoe racing - C1 Junior men (17 – 18 years old)
 • 7: rýchlostná kanoistika - K1 Juniorky (dievčatá 17 – 18 rokov) /canoe racing - K1 Junior women (17 – 18 years old)
 • 8: rýchlostná kanoistika - K1 Muži (19 - 34 rokov) /canoe racing - K1 Senior men (19 – 34 years old)
 • 9: rýchlostná kanoistika - C1 Muži (19 - 34 rokov) /canoe racing - C1 Senior men (19 – 34 years old)
 • 10: rýchlostná kanoistika - K1 Ženy (19 - 29 rokov) /canoe racing - K1 Senior women (19 – 29 years old)
 • 11: rýchlostná kanoistika - K1 Veteráni (35+) /canoe racing - K1 Masters men (35+)
 • 12: rýchlostná kanoistika - K1 Veteráni (45+) /canoe racing - K1 Masters men (45+)
 • 13: rýchlostná kanoistika - K1 Veteráni (55+) /canoe racing - K1 Masters men (55+)
 • 14: rýchlostná kanoistika - K1 Veteráni (65+) /canoe racing - K1 Masters men (65+)
 • 15: rýchlostná kanoistika - C1 Veteráni (35+) /canoe racing - C1 Masters men (35+)
 • 16: rýchlostná kanoistika - C1 Veteráni (45+) /canoe racing - C1 Masters men (45+)
 • 17: rýchlostná kanoistika - C1 Veteráni (55+) /canoe racing - C1 Masters men (55+)
 • 18: rýchlostná kanoistika - C1 Veteráni (65+) /canoe racing - C1 Masters men (65+)
 • 19: rýchlostná kanoistika - K1 Veteránky (30+) /canoe racing - K1 Masters women (30+)
 • 20: rýchlostná kanoistika - K1 Veteránky (40+) /canoe racing - K1 Masters women (40+)
 • 21: rýchlostná kanoistika - K1 Veteránky (50+) /canoe racing - K1 Masters women (50+)
 • 22: rýchlostná kanoistika - K1 Veteránky (60+) /canoe racing - K1 Masters women (60+)
 • 23: turistika - K1 Morský kajak juniori (chlapci 17 – 18 rokov) /canoe touring - K1 sea kayak Junior men (17 – 18 years old)
 • 24: turistika - K1 Morský kajak juniorky (dievčatá 17 – 18 rokov) /canoe touring - K1 sea kayak Junior women (17 – 18 years old)
 • 25: turistika - K1 Morský kajak muži (19 - 44 rokov) /canoe touring - K1 sea kayak Senior men (19 – 44 years old)
 • 26: turistika - K1 Morský kajak ženy (19 - 39 rokov) /canoe touring - K1 sea kayak Senior women (19 – 39 years old)
 • 27: turistika - K1 Morský kajak veteráni (45+) /canoe touring - K1 sea kayak Masters men (45+)
 • 28: turistika - K1 Morský kajak veteránky (40+) /canoe touring - K1 sea kayak Masters women (40+)
 • 29: turistika - K2 MIX (vsetky typy kajakov) /canoe touring - K2 MIX (all kayak types)
 • 30: turistika - C2 Turistická muži (19+) /canoe touring - C2 men (19+)
 • 31: turistika - C2 Turistická ženy (19+) /canoe touring - C2 women (19+)
 • 32: turistika - C2 Turistická mix /canoe touring - C2 mixed
 • 33: turistika - C2 Turistická juniori (17 - 18 rokov) /canoe touring - C2 junior men (17 – 18 years old)
 • 34: turistika - C2 Turistická juniorky (17 - 18 rokov) /canoe touring - C2 junior women (17 – 18 years old)
 • 35: turistika - C2 Turistická juniori mix (17 - 18 rokov) /canoe touring - C2 junior mixed (17 – 18 years old)
 • 36: veslovanie - Skif veteráni (35+) /rowing - Skiff masters men (35+)
 • 37: veslovanie - Skif veteránky (30+) /rowing - Skiff masters women (30+)
 • 38: veslovanie - Skif muži (19 - 34 rokov) /rowing - Skiff men (19 - 34 years old)
 • 39: veslovanie - Dvojskif muži (19 - 34 rokov) /rowing - Double Scull men (19 - 34 years old)
 • 40: veslovanie - Skif ženy (19 - 29 rokov) /rowing - Skiff women (19 - 29 years old)
 • 41: veslovanie - Dvojskif ženy (19 - 34 rokov) /rowing - Double Scull women (19 - 34 years old)
 • 42: veslovanie - Skif juniori (chlapci 17 – 18 rokov) /rowing - Skiff junior men (17 – 18 years old)
 • 43: veslovanie - Skif juniorky (dievčatá 17 – 18 rokov) /rowing - Skiff junior women (17 – 18 years old)
 • 44: SUP - Elite muži - SUP max. 14´ (18+) /SUP - Elite men - SUP max. 14´ (18+)
 • 45: SUP - Elite ženy - SUP max. 14´ (18+) /SUP - Elite women - SUP max. 14´ (18+)
 • 46: SUP - Sport muži - iSUP 12´6 - 14´ (18+) /SUP - Sport men - iSUP 12´6 - 14´ (18+)
 • 47: SUP - Sport ženy - iSUP 12´6 - 14´ (18+) /SUP - Sport women - iSUP 12´6 - 14´ (18+)
 • 48: SUP - Hobby muži - iSUP do 12´5 (18+) /SUP - Hobby men - iSUP do 12´5 (18+)
 • 49: SUP - Hobby ženy - iSUP do 12´5 (18+) /SUP - Hobby women - iSUP do 12´5 (18+)

Morský kajak: max. dĺžka 550 cm, sériovo vyrábaný typ lode určený na more a vodnú turistiku. Patria sem aj všetky plastové kajaky na divokú vodu a vodnú turistiku.

Rýchlostné kajaky, zjazdové kajaky, surf ski, fitnes kajaky, špeciálne a ostatné kajaky, okrem tých ktoré spĺňajú podmienky morských kajakov, sú považované za pretekárske kajaky a štartujú v kategórií rýchlostnej kanoistiky.

Formát zasielania záznamu

Formát zasielania záznamu o Vašej účasti a výkone: Záznam o absolvovaní trate pošlite čo najskôr po absolvovaní trate, najneskôr do pondelka 13. septembra do 22:00.

Na adresu www.cepi@gmail.com (áno, v adrese majú byť aj tie www) pošlite e-mail s nasledujúcim textom s červeným písmom:

Číslo jazdy a kategória (uveďte podľa vyššie uvedeného zoznamu):

*** Prvá osoba / First person ***
Priezvisko / Surname:
Meno / First name:
Rok narodenia / Year of birth:
Klub / Club:
Poštová adresa / mail address:
Email / e-mail adress:

*** Druhá osoba (iba pre posádky) / Second person (only for crew) ***
Priezvisko / Surname:
Meno / First name:
Rok narodenia / Year of birth:
Klub / Club:
Poštová adresa / mail address:
Email / e-mail adress:

***
Súhlasím s podmienkami účasti. Áno, súhlasím s poskytnutím osobných údajov prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prihlásením dávam prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním, správou a uchovaním mojich osobných údajov poskytnutých v procese prihlásenia. Moje osobné údaje budú spracúvané za účelom evidencie prihlásených pretekárov. Moje osobné údaje môžu byť v súvislosti s vyhodnotením výsledkov sprístupnené tretím osobám (časomiera).
I agree with the conditions of participation and start fee. Yes, I agree with the provision of personal data to the operator pursuant to Act no. 18/2018 Z.z. on the Protection of Personal Data. By logging in, I give the operator permission to process, manage, and preserve my personal data provided in the entry process. My personal data will be processed for the purpose of registering registered competitors. My personal data may be made available to third parties (time keeping) in connection with the evaluation of the competition results.

********************
Do prílohy priložte GPS záznam s časom vo formáte .GPX
Attach GPS record with time in .GPX format to the attachment.

********************

Počíta sa celkový čas (elapsed time) z GPX záznamu. Spustite záznam ešte nad líniou štartu a vypnite ho po pretnutí cieľa, aby v zázname nechýbala ani malá časť trate.

Ak nepošlete .GPX záznam, môžete poslať čas, ktorý bude do výsledkov zaradený ako negarantovaný. Ak pošlete záznam že ste trať absolvovali, ale bez údaja o dosiahnutom čase, budete zaradení do výsledkov bez času.

Pošlite nám z Dunajského vodáckeho maratónu 2021 aj fotky seba (najlepšie aj s loďou), prípadne svojich priateľov, ak súhlasíte aby sme ich zverejnili na web stránke pretekov.