Propozície

TERMÍN:

15. septembra 2024 - nedeľa

PRIESTOR ŠTARTU:

Priestor turistickej prenášky z prívodného kanála do starého koryta pri obci Dobrohošť oproti hati Dunakiliti. Riečny kilometer cca 1842

Súradnice miesta štartu a prezentácie: 47°59'45.35"S , 17°19'59.61"V

PRIESTOR CIEĽA:

Prístavisko kompa Gabčíkovo (Cafe Kompa), riečny kilometer cca 1820

PROGRAM PODUJATIA:

9:00 – 10:00 registrácia
10:30 Poučenie pretekárov, výklad trate
11:15 Zoraďovanie na štart
11:30 Štart veslárskych kategórií
11:35 Štart kanoistických kategórií
14:00 Vyhlásenie výsledkov

KATEGÓRIE:

 • rýchlostná kanoistika - K2 rodič-dieťa (15+)
 • rýchlostná kanoistika - K2 Kadeti (chlapci 15 – 16 rokov)
 • rýchlostná kanoistika - C2 Kadeti (chlapci 15 – 16 rokov)
 • rýchlostná kanoistika - K2 Kadetky (dievčatá 15 – 16 rokov)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Juniori (chlapci 17 – 18 rokov)
 • rýchlostná kanoistika - C1 Juniori (chlapci 17 – 18 rokov)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Juniorky (dievčatá 17 – 18 rokov)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Muži (19 - 34 rokov)
 • rýchlostná kanoistika - C1 Muži (19 - 34 rokov)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Ženy (19 - 29 rokov)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Veteráni (35+)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Veteráni (45+)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Veteráni (55+)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Veteráni (65+)
 • rýchlostná kanoistika - C1 Veteráni (35+)
 • rýchlostná kanoistika - C1 Veteráni (45+)
 • rýchlostná kanoistika - C1 Veteráni (55+)
 • rýchlostná kanoistika - C1 Veteráni (65+)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Veteránky (30+)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Veteránky (40+)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Veteránky (50+)
 • rýchlostná kanoistika - K1 Veteránky (60+)
 • turistika - K1 Morský kajak muži (17 - 44 rokov)
 • turistika - K1 Morský kajak ženy (17 - 39 rokov)
 • turistika - K1 Morský kajak veteráni (45+)
 • turistika - K1 Morský kajak veteránky (40+)
 • turistika - K2 MIX (vsetky typy kajakov)
 • turistika - C2 Turistická muži (19+)
 • turistika - C2 Turistická ženy (19+)
 • turistika - C2 Turistická mix
 • turistika - C2 Turistická juniori (17 - 18 rokov)
 • turistika - C2 Turistická juniorky (17 - 18 rokov)
 • turistika - C2 Turistická juniori mix (17 - 18 rokov)
 • veslovanie - Skif veteráni (35+)
 • veslovanie - Skif veteránky (30+)
 • veslovanie - Skif muži (19 - 34 rokov)
 • veslovanie - Dvojskif muži (19 - 34 rokov)
 • veslovanie - Skif ženy (19 - 29 rokov)
 • veslovanie - Dvojskif ženy (19 - 34 rokov)
 • veslovanie - Skif juniori (chlapci 17 – 18 rokov)
 • veslovanie - Skif juniorky (dievčatá 17 – 18 rokov)
 • SUP - Open muži (18+) - max. 14´ (427cm)
 • SUP - Masters muži (40+) - max. 14´ (427cm)
 • SUP - Masters muži (50+) - max. 14´ (427cm)
 • iSUP - muži (nafukovací SUP) - max. 14´ (427cm)
 • SUP - Hobby muži - nafukovací SUP - max. 12.6´ (384cm)
 • SUP - Open ženy (18+) - max. 14´ (427cm)
 • SUP - Masters ženy (40+) - max. 14´ (427cm)
 • SUP - Masters ženy (50+) - max. 14´ (427cm)
 • iSUP - ženy (nafukovací SUP) - max. 14´ (427cm)
 • SUP - Hobby ženy - nafukovací SUP - max. 12.6´ (384cm)

POPIS TRATE

Mierne tečúca voda, bez prenášok, dostatočná šírka, bez prekážok, krásna prírodná trať

Všetky kategórie majú rovnakú trať. Z miesta štartu (cca riečny kilometer 1842) dolu prúdom Dunaja po riečny kilometer 1820. Dĺžka trate 22 km.

Štart : Priestor turistickej prenášky z prívodného kanála do starého koryta pri obci Dobrohošt oproti hati Dunakiliti. Riečny kilometer cca 1842

Hromadné štarty veslárskych disciplín a kanoistických disciplín budú oddelené. Najprv štartujú veslárske kategórie, o 5 min neskôr nasleduje hromadný štart kanoistických kategórií a SUP.

Štartová a zoraďovacia línia budú vytýčené bójami.

Zoraďovacia línia bude slúžiť na radenie pretekárom pred ostrým štartom. Do prednej línie budú radení pretekári na pretekárskych lodiach do zadnej pretekári na turistických lodiach. Pretekári SUP budú zaradení za kanoistickými loďami.

Neuposlúchnutie pokynov štartéra a/alebo prekročenie štartovej línie pred štartom môže viesť k diskvalifikácii pretekára

Cieľ : Prístavisko kompa Gabčíkovo (Cafe Kompa), riečny kilometer cca 1820

Cieľová línia bude vytýčená bójami.

DOPRAVA MEDZI PRIESTOROM CIEĽA A ŠTARTU

Pretekár sa musí samostatne dopraviť do priestoru štartu.

Doprava medzi priestorom cieľa a štartu bude zabezpečená autobusom s vlekom. Odchod autobusu späť na štart bude po vyhlásení výsledkov. Požiadavky na dopravu z cieľa späť na štart je potrebné nahlásiť pri registrácii. Cena za dopravu je obsiahnutá v štartovnom poplatku.

Osobné veci si pretekár pri štarte môže uložiť do autobusu a vyzdvihnúť v cieli. V priestore registrácie budú k dispozícii igelitové vracia na osobné veci.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Všetky lode musia byť zabezpečené proti potopeniu.

Všetci účastníci musia mať po celý čas pretekov oblečenú plávaciu vestu.

PRIHLÁŠKY

Prihlásiť sa môžete online v sekcii prihlášky a to najneskôr do 10.09.2024. Vo výnimočných prípadoch je možné prihlásiť sa aj v deň podujatia od 9:00 do 10:00 v priestore štartu (registrácie) za poplatok 25€

ŠTARTOVNÉ

Štartovné sa hradí primárne prevodom na účet SK53 7500 0000 0003 0211 8493, do poznámky pre prijímateľa platby je potrebné uviesť PAYID, ktoré je uvedené pri posádke v poslednom stĺpci. V prípade hromadnej úhrady za viac pretekárov je potrebne do poznámky pre prijímateľa platby napísať všetky PAYID za ktoré platíte (napríklad 991715,991716,991718 a podobne).

Vo výnimočných prípadoch je možné štartovné uhradiť v hotovosti pri registrácii v priestore štartu v deň podujatia.

Výška štartovného:

 • Registrovaní pretekári Slovenskej kanoistiky: v súlade s pravidlami = 3€ (dohláška na mieste 10€)
 • Základné štartovné zaplatené na účet do 10.09.2024 = 15 € / osoba
 • Štartovné pri registrácii v deň podujatia = 25 € / osoba

ČASOVÝ LIMIT TRATE

Pre plynulý priebeh podujatia a zabezpečenia bezpečnosti pretekárov, sa určujú nasledovné časové limity trate.
rkm 1835 (7km od štartu) - prechod najneskôr do 1hod od štartu
rkm 1825 (17km od štartu) - prechod najneskôr do 2 hod od štartu
Po uplynutí časového limitu sprievodný motorový čln uzavrie trať.

CENY

Víťazi kategórií získajú športové trofeje a vecné ceny, pretekári na prvých troch miestach získajú medaily.

Finančné prémie získajú kanoistické kategórie:

 • Prvé 3 lode v cieli - 1. 100 €, 2. 70 €, 3. 50 €.
 • Prvá žena, alebo kanoista (kto bude skôr v cieli) - 50 €

PODMIENKY ÚČASTI

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 7 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.

Potvrdzujem, že som fyzicky spôsobilý (á) absolvovať trať pretekov "DUNAJSKÝ MARATÓN".

Beriem na vedomie, že sa pretekov zúčastňujem na vlastné nebezpečenstvo a súhlasím s podmienkami účasti.

Prehlasujem, že som plavec.

Všetky lode musia byť zabezpečené proti potopeniu.

Všetci účastníci musia mať po celý čas pretekov oblečenú plávaciu vestu.

Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas pretekov, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.

Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť v prípade extrémne nepriaznivého počasia, nepriaznivých hydrologických podmienok, alebo ohrozenia zdravia a života účastníkov, bez nároku na vrátenie štartovného.

Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov, alebo zodpovedného zástupcu klubu.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani ním spôsobené.

Pre registrovaných pretekárov SK (Slovenská kanoistika) platia podmienky účasti podľa pravidiel Slovenskej kanoistiky.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.